گفتگو در قرنطینه
قسمت ۴ – تغییر درعالم
آذر ۸, ۱۳۹۹
دراین برنامه نوه از پدر بزرگ می‌پرسد اگرقرار است که ما بهائیان در سیاست مداخله نکنیم و وارد حزبی نشویم و پست سیاسی قبول نکنیم پس با این جمعیت کم در دنیا و با امکانات خیلی کم؛ چگونه درعالم تغییر ایجاد کنیم؟ پاسخ پدر بزرگ شنیدنی است.

ثبت نام در خبرنامه