اهمیت خودشناسی در تربیت نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

اهمیت خودشناسی در تربیت نوجوانان
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

نوجوانانی که در عنفوان بهار زندگی‌شان به موضوع مهمی هم‌چون خودشناسی علاقه‌مند شده و گام در این وادی می‌نهند، در حقیقت باید چنین گرایشی را سرآغاز کمال و پیشرفت روحی و فکری خود بدانند و مطلع باشند که خودشناسی علاوه بر این که مقدمه خداشناسی است، زمینه ساز رشد و تعالی نیز محسوب می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه