قسمت ۴۹ – سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران

Program Picture
قسمت ۴۹ – سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران
شهریور ۲۶, ۱۴۰۱

مفهوم دین در آثار حضرت باب . گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی ـ بخش چهارم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه