قسمت ۴۸ – نفرت و رنج‌هایش: نفرت و نفرت‌پراکنی در ایران

قسمت ۴۸ – نفرت و رنج‌هایش: نفرت و نفرت‌پراکنی در ایران
شهریور ۴, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درمورد نفرت و نفرت‌پراکنی و رنج‌ها و آسیب‌هایش در ایران گفت‌وگو کردیم و به بررسی ورودی‌ها یا عواملی که این پدیده را در ایران امروز تقویت می‌کنند پرداختیم.

ثبت نام در خبرنامه