Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل 2

خودکشی – بخش ۳
۲۰ مهر ۱۴۰۰

افرادی که دست به خودکشی زده‌اند، به گفته‌ کسانی که با آن‌ها کار کرده‌اند، بعد از بیدار شدن در بیمارستان چه حسی دارند؟ آیا تلاش برای حفظ یک زندگی درحالی‌ که صاحب آن زندگی تمایلی به حفظش نداشته باشد، نفرت‌انگیز است؟ آیا می‌توانیم تصمیم بگیریم چه زمانی زندگی یک نفر ارزش زیستن دارد؟ من برای چی زندگی می‌کنم؟ و چطور از یک خودکشی جلوگیری کنیم؟ این هفته در سومین و آخرین قسمت از مبحث «چطور خودکشی نکنیم؟» سعی می‌کنیم پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه