قسمت ۴۵ – عدالت اقتصادی، آزادی و رشد اقتصادی

ما مردم نازنین
قسمت ۴۵ – عدالت اقتصادی، آزادی و رشد اقتصادی
مرداد ۷, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درمورد عدالت اقتصادی گفت‌وگو کردیم و در این باب، درباره‌ تضاد بین عدالت و آزادی صحبت کردیم و نیز درباره‌ اندیشه‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌هایی که به برقراری عدالت و رشد اقتصادی پرداخته‌اند.

ثبت نام در خبرنامه