Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

خودکشی – بخش ۲
۱۳ مهر ۱۴۰۰

این هفته در ادامه‌ نقطه‌سرخط هفته‌ پیش، بخش‌های دیگه‌ای از گزارش «چطور خودکشی نکنیم» رو می‌شنوید، و در ادامه‌ مبحث خودکشی، سری می‌زنیم به یک جلسه‌ آموزشی برای داوطلبین در یکی از مراکز تلفنی پیشگیری از خودکشی. همچنین درباره‌ عواقب پزشکی خودکشی هم صحبت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه