شاعری که از راه به در شد

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

شاعری که از راه به در شد
۰۲ مرداد ۱۴۰۰

نامه این هفته را خطاب به یکی از شاعران همشهری خودم نوشتم. شاعری که وقتی برای ادامه تحصیل از مشهد عازم طهران بود، دبیر ادبیاتش او را نصیحت کرد که مبادا از راه به در بشوی و شعر نو بسرائی و خودش می‌گوید به محض رسیدن به طهران و ملاقات با مهدی اخوان ثالث از راه به در شدم و شعر نو سرودم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه