قسمت ۴۴ – شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه

Program Picture
قسمت ۴۴ – شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه
مرداد ۲۲, ۱۴۰۱

تفکیک قوا، انتخابات آزاد و تعلیم وتربیت عمومی سه شاخصه دموکراسی. گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی ـ بخش سوم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه