قسمت ۴۴ – آلیاژی لطیف و مستحکم

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل 2

قسمت ۴۴ – آلیاژی لطیف و مستحکم
۱۳ مهر ۱۴۰۱

این هفته نیز با دکتر شاپور راسخ در ارتباط با یادگیری‌هایی که از او داشتم سخن گفتم. این که چگونه عناصر گوناگون از عرصه‌های مختلف نظیر دین و علم و هنر را در هم آمیخته و از آن‌ها آلیاژی لطیف و مستحکم ساخته. آلیاژی که می‌تونه برای همه ایرانیان، به لحاظ فکر و عمل، مفید و موثر باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه