نامه‌ای از خودم به خودت

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

نامه‌ای از خودم به خودت
۲۶ تیر ۱۴۰۰

نامه این هفته هیچ مخاطبی ندارد جز خود تو که به نامه گوش می‌دهی. منتظر فرصتی بودم تا مستقیما از دلم با دلت حرف بزنم. امیدوارم این نامه را از آن خودت بدانی و احساس کنی دوستت برایت نامه‌ای نوشته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه