یک هم‌وطن غیر ایرانی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

یک هم‌وطن غیر ایرانی
۱۹ تیر ۱۴۰۰

نامه این هفته خطاب به بانویی نوشته شده که در ترکیه به دنیا آمد و در ترکیه از دنیا رفت اما در این میان، سال‌های زیادی از عمر پر ثمرش را در ایران گذراند و برای موسیقی ایران زحمت بسیار کشید. او عروس خانواده‌ای شد که حق بزرگی بر گردن فرزندان ایران زمین داشته و دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه