قسمت ۴۲ -شاخص های دموکراسی در متن رساله مدنیه

Program Picture
قسمت ۴۲ -شاخص های دموکراسی در متن رساله مدنیه
مرداد ۸, ۱۴۰۱

رساله مدنیه در چه موقعیت زمانی و در چه بستر فرهنگی نگارش یافته. گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی ـ بخش اول

news letter image

ثبت نام در خبرنامه