بی‌خانمانی

Program Picture

بولتن

بی‌خانمانی
۱۷ تیر ۱۴۰۰

بی‌خانمانی. گاهی اوقات فاصله بین داشتن و نداشتن کمتر از یک ثانیه است. لحظه‌ای بیشتر طول نمی‌کشد که هر چه اندوخته‌ایم و سرهم کرده‌ایم تا یک چهاردیواری برای خانواده فراهم کنیم تا در آن بیاساییم، از دست می‌رود و آن وقت است که آوارگی و دربه دری می‌شود حقیقت تلخ زندگی‌مان. حال و آینده از دست می‌رود و فجایع پشت سر هم توان ایستادن را از ما سلب می‌کند. آن وقت است که: بی‌خانمان شده‌ایم. با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه