بردگی فاصله‌ها

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

بردگی فاصله‌ها
۲۳ شهریور ۱۴۰۰

این هفته در نقطه‌ سرخط دو تا یادداشت خواهید شنید که اولی عاشقانه‌ایست عجیب از حمید سلیمی و دومی قصه‌ایست نمادین درباره‌ عشق و دوری و حماقت ذاتی بشر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه