قسمت ۴۱ – یک بلور چند وجهی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۴۱ – یک بلور چند وجهی
۲۳ شهریور ۱۴۰۱

نامه امروز را خطاب به شما عزیزان و مخاطبان پر مهر این برنامه نوشته‌ام و در آن، از عزیز بزرگواری سخن گفته‌ام که وجود و شخصیت‌اش از ابعاد گوناگونی برخوردار بود. آشنا شدن با او و آن چه از او به یادگار مانده برای هر ایرانی می‌تواند بسیار مهم و مفید باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه