قسمت ۴۱- تخیلی سرشار از واقعیت

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۴۱- تخیلی سرشار از واقعیت
تیر ۱۲, ۱۴۰۰

نامه این هفته خطاب به انسانی نوشته شده که زندگی را والاترین جلوه برای درک و دریافت و تخیل می‌دانست و همه آثار هنریش را با الهام از زندگی ساخت. تنهایی را ستایش می‌کرد و معتقد بود اثر هنری را باید فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ساخت تا تاریخ مصرف نداشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه