قسمت ۴۰ – آرامش در دل طوفان

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۴۰ – آرامش در دل طوفان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱

در آخرین نامه خطاب به بانو ژینوس محمودی قسمت‌هایی از دست نوشته‌های او در دفتر خاطرات‌اش را با هم مرور می‌کنیم و در یکی از آخرین نامه‌ها خطاب به یک دوست، درمی‌یابیم که علاوه بر آرامش قبل از طوفان و آرامش بعد از طوفان نوع سومی از آرامش نیز وجود دارد که بسیار کمیاب است: آرامش در دل طوفان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه