قسمت ۳
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: ای دوستان من در سبیل رضای دوست مشی نمائید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود یعنی دوست بی رضای دوستِ خود در بیت او وارد نشود.

ثبت نام در خبرنامه