Program Picture
قسمت ۳
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

مقاله اول با عنوان «Breaking Bad و آموزه‌های بهایی دربارۀ نفس» نوشتۀ تارا جباری و مقاله دوم «چرا باید بین عقل و ایمان تعادل برقرار کرد»، نوشتۀ جِی اِلِینا پالمر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه