قسمت ۳-۷ – زندگی عبدالبهاء و عظمت و گستره فعالیت‌های او (بخش سوم و پایانی)

قسمت ۳-۷ – زندگی عبدالبهاء و عظمت و گستره فعالیت‌های او (بخش سوم و پایانی)
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

عبدالبهاء ساخت معابد بهائی و ساختمان‌های اطراف آن که به خدمات اجتماعی و خدمات دانشگاهی و تحصیلی می‌پردازند را یکی دیگر از خطوط اقدام در زمان حیات خودش دنبال می‌کرد
گزیده‌ای از سخنرانی آقای ایقان شهیدی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش سوم

ثبت نام در خبرنامه