یک پیشنهاد خوراکی

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۲

یک پیشنهاد خوراکی
۲۵ آبان ۱۳۹۹

پیشنهاد این هفته یه غذاست: غذایی که هم خوشمزه و سالم و پر‌خاصیته و هم دورریز مواد غذایی رو کم میکنه. پیشنهاد می‌کنیم پیشنهاد این هفته رو گوش کنید تا با درست کردن غذایی آشنا بشید که هم تنوعی توی سفره‌مون ایجاد میکنه، هم دورریز غذا رو کم میکنه و هم کمک میکنه در مورد انتخاب آگاهانه و احساس مسئولیت در مورد انتخاب‌هامون و تاثیرش روی محیط زیست به بچه‌ها آموزش بدیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه