قسمت ۳ – نقش خانواده در اقتصاد – بخش سوم

Program Picture
قسمت ۳ – نقش خانواده در اقتصاد – بخش سوم
مرداد ۱۲, ۱۴۰۰

این قسمت به چند موضوع مهم اقتصادی که باید در خانواده به آن‌ها توجه نمود (به خصوص در ارتباط با تربیت کودکان) می‌پردازد: از جمله نقش اقتصادی کودکان و نوجوانان در اقتصاد – نقش پس‌انداز – مفهوم درآمد و هزینه – دادن مسئولیت به نوجوانان در اداره امور مالی خانواده به جهت یادآوری – اجرای مشورت در خانواده – شناخت اهمیت کار

news letter image

ثبت نام در خبرنامه