گفتگو در قرنطینه
قسمت ۳ – سیاست الهی
آذر ۱, ۱۳۹۹
در این برنامه پدربزرگ به نوه توضیح می‌دهد که ما بهائیان؛ روش ومنش‌مان بر اساس کلام الهی است ودر امور سیاسی آن‌طور که حضرت باب وحضرت بهاءالله رفتار کردند رفتار می‌کنیم . برای نمونه مثالی از تصمیم حضرت باب در این مورد بیان می‌کند .

ثبت نام در خبرنامه