قسمت ۳ – زدودن پیله از گرد خویشتن

Program Picture
قسمت ۳ – زدودن پیله از گرد خویشتن
خرداد ۱, ۱۴۰۱

در این اپیزود عوامل موثر برای تجدد در ایران به اختصار بررسی می‌شود و موضوع تغییر واقعیت اجتماعی و اهمیت ظهور جدید در ساخت واقعیت اجتماعی مناسب زمان تا حد امکان توضیح داده می‌شود. هم‌چنین در این میان، با آوردن برش‌هایی از کتب و مقالات معتبر مربوطه، سعی می نماید مخاطب را با متون مناسب برای مطالعه آشنا نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه