داستانی به وسعت جهان

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

داستانی به وسعت جهان
۲۹ شهریور ۱۳۹۹

نامه سوم خطاب به نویسنده داستانی است که داستانش تقریبا تمام کشورهای جهان را فتح کرده است. داستانی که به زبانی کودکانه، ساده و عمیق ما را به فکر کردن به خود و زندگی‌مان وادار می‌کند و حقایقی بسیار مهم را به یاد ما می‌آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه