جهان پس از عصر ذهبی

Program Picture

روزگار درخشان

جهان پس از عصر ذهبی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

در آخرین قسمت از روزگار درخشان، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که جهان پس از عصر ذهبی چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه