قسمت ۳ – تاثیر زیاد مادر بر همسر

اتاق مشاوره
قسمت ۳ – تاثیر زیاد مادر بر همسر
شهریور ۳۱, ۱۳۹۹
داستان این قسمت داستان یک دختر ۲۸ ساله و نامزد ۲۵ ساله‌اش است که مرد داستان بسیار تحت تاثیر مادرش است.

ثبت نام در خبرنامه