قسمت ۳۹ – باید هوای هوا را هم داشته باشیم

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل 2

قسمت ۳۹ – باید هوای هوا را هم داشته باشیم
۰۹ شهریور ۱۴۰۱

هم‌چنان از طریق یک نامه تازه با ژینوس محمودی همراه هستیم و این بار به طرح کم‌نظیری که در ارتباط با حفظ مدارک آثار تمدن بشری در غارهای رشته کوه‌های البرز داشت می‌پردازیم. طرحی که به امکان‌پذیر بودن‌اش اطمینان داشت و مقدمات کار را هم فراهم کرده بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه