قسمت ۳۸ – تار و پود زندگی: ایمان و خرد

قسمت ۳۸ – تار و پود زندگی: ایمان و خرد
فروردین ۸, ۱۴۰۱

در گفتار پیشین سخنى گفتیم پیرامون تمیز و تفکیک میان تعالیم حکیمانه‌اى که از سوى پیامبر الهى به ظهور می‌رسد، در مقایسه با قوه نفوذ و خلاقیتى که باورمندان به آن ظهور براى آن دیانت قائل هستند. هشیارى به همچو تفکیکى از جمله می‌تواند ما را رهنمون بشود در راه فهم نیکوتر برخورد برخى اندیشمندان که با عشق و علاقه خاصى زبان به ستایش تعالیم این ظهور گشودند اما خود را پیرو حضرت بهاءالله نمى‌خواندند

ثبت نام در خبرنامه