قسمت ۳۶ – بگذار در بی‌کرانه‌ها رها شود

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳۶ – بگذار در بی‌کرانه‌ها رها شود
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

با قلب‌هایی آکنده از عشق و سپاس در این آخرین نامه با دکتر سوزان مودی وداع خواهیم کرد. بانویی که مصداق شعر یک شاعر اسکاتلندی است آن‌جا که می‌سراید: گیسوان سپیدی می‌شناسم. ملکه رنج‌ها با تاجی از موهای نقره‌ای. حلقه گلی از اندوه و شجاعت. حیاتی که به چنین ملکه تاجداری حرمت نهد، خود به داشتن‌اش همچون تاجی از سر می‌بالد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه