بحران‌هایی سرشار از پیروزی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

بحران‌هایی سرشار از پیروزی
۰۱ خرداد ۱۴۰۰

شاید به جرئت بتوان گفت که این فرد، هر آن چه از تجربه و درد و درک و رنج و گنج در آثار خود خلق کرد، خود به تمامی آن‌ها را زیست و تجربه کرد. این نامه خطاب به مردی نوشته شده که زندگی و آثارش بسیار شبیه به هم هستند و از دل هر بحران زندگی‌اش، یک پیروزی نصیب دنیای هنر شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه