قسمت ۳۴ – نیروهای کمکی از راه می‌رسند

Program Picture
قسمت ۳۴ – نیروهای کمکی از راه می‌رسند
مرداد ۵, ۱۴۰۱

سوزان مودی در مسیر خدمت به ایرانیان با چالش‌های زیادی دست به گریبان است. هم بحران‌ها بزرگ هستند و هم پیروزی‌ها. در این مسیر دوستان بهائی و غیربهائی، ایرانی و آمریکایی به کمک او می‌آیند و این اتحاد و عشق به خدمت، نتایجی درخشان به بار می آورد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه