قسمت ۳۴ – نیروهای کمکی از راه می‌رسند

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳۴ – نیروهای کمکی از راه می‌رسند
۰۵ مرداد ۱۴۰۱

سوزان مودی در مسیر خدمت به ایرانیان با چالش‌های زیادی دست به گریبان است. هم بحران‌ها بزرگ هستند و هم پیروزی‌ها. در این مسیر دوستان بهائی و غیر بهائی، ایرانی و آمریکایی به کمک او می‌آیند و این اتحاد و عشق به خدمت، نتایجی درخشان به بار می‌آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه