قسمت ۳۴ – دوست خوب: نوع‌دوستی

ما مردم نازنین
قسمت ۳۴ – دوست خوب: نوع‌دوستی
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ انواع دوستی صحبت کردیم و به‌طور خاص درمورد نوع‌ دوستی

ثبت نام در خبرنامه