قسمت ۳۳ – خانه شماره ۱۰. خیابان علاء‌الدوله

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳۳ – خانه شماره ۱۰. خیابان علاء‌الدوله
۲۹ تیر ۱۴۰۱

در دومین نامه خطاب به سوزان مودی عزیز با او از بندر باکو در کشور آذربایجان به سمت بندر انزلی در ایران همسفر می‌شویم و مسیر پر پیچ و خم سفر تا طهران را می‌پیمائیم. از منظر نگاه او به ایران و ایرانیان آن زمان می‌نگریم و ذره ذره با چالش‌هایی که در پیش رو داشت آشنا می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه