قسمت ۳۳ـ ریشه‌هایی نیمه عریان

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۳۳ـ ریشه‌هایی نیمه عریان
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰

درختی کهن‌سال در خاطرات کودکی‌اش هست که بخشی از ریشه‌هایش روی زمین رشد کرده بودند و او در عالم بچه‌گی صدای فریاد آن ریشه‌ها را می‌شنید. ریشه‌هایی که در بزرگ‌سالی نماد زندگی خود او شدند. انسانی با یک زندگی پربار که آن قدرها دیده و شنیده نشده است. مثل ریشه درخت.

ثبت نام در خبرنامه