قسمت ۳۲ – مسافری به سوی ایران

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳۲ – مسافری به سوی ایران
۲۲ تیر ۱۴۰۱

نامه امروز خطاب به فردی است که توسط حضرت عبدالبهاء‌ به ماموریتی مهم و خطیر فرستاده شد. او به عنوان یک پزشک به ایران رفت تا به ایرانیان خدمت کند. ما در فراز و نشیب این سفر دشوار و پر عشق، با او همراه خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه