قسمت ۳۲ – صلح عمومی

ما مردم نازنین
قسمت ۳۲ – صلح عمومی
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ صلح عمومی گفتگوکردیم؛ درباره‌ این‌ که صلح با چه چالش‌هایی روبروست و چه عواملی مانع ایجاد صلح عمومی می‌شوند، چه عواملی باعث تضاد و تعارض‌اند و چگونه می‌توان این تعارضات را در راستای رسیدن به صلح حل و فصل کرد؟ هم‌چنین درمورد تقابل ساختارهای صلح‌آمیز و خشونت‌آمیز نیز صحبت کردیم.

ثبت نام در خبرنامه