قسمت ۳۲ـ وطنی فراتر از مرزهای جغرافیا

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۳۲ـ وطنی فراتر از مرزهای جغرافیا
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

این نامه خطاب به مردی نوشته شده که تقریبا همه سال‌های عمرش را صرف شناخت ایران و شناساندن آن به همه جهان کرد. مردی که به اجبار سال‌های زیادی را دور از ایران زیست، اما این دوری را با پناه بردن به فرهنگ ایران و زبان فارسی جبران کرد و به مفهومی بدیع از وطن رسید.

ثبت نام در خبرنامه