وطنی فراتر از مرزهای جغرافیا

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

وطنی فراتر از مرزهای جغرافیا
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

این نامه خطاب به مردی نوشته شده که تقریبا همه سال‌های عمرش را صرف شناخت ایران و شناساندن آن به همه جهان کرد. مردی که به اجبار سال‌های زیادی را دور از ایران زیست، اما این دوری را با پناه بردن به فرهنگ ایران و زبان فارسی جبران کرد و به مفهومی بدیع از وطن رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه