قسمت ۳۱ـ پرنده خارزار

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۳۱ـ پرنده خارزار
فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

پرنده خارزار، مرغی افسانه‌ای است که در تمام عمرش تنها یک بار می‌خواند. آن هم زمانی که تیزترین خار را می یابد، به آن می‌چسبد و زیباترین آواز خود را به قیمت جان‌اش سر می‌دهد. نامه امروز به بانویی نوشته شده که مصداق این مرغ افسانه‌ای است.

ثبت نام در خبرنامه