قسمت ۳۰ – علم محبت الهی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳۰ – علم محبت الهی
۰۸ تیر ۱۴۰۱

در نامه ماقبل آخر به هوارد کلبی آیواز از سه ماه دوری و دلتنگی او از محبوبش می‌گوییم و این که بعد از این مدت در سخنرانی‌های حضرت عبدالبها‌ء چه آموزه‌هایی را در خاطراتش ثبت کرده است. در انتهای نامه با شاخه‌ای از علم توسط حضرت عبدالبهاء آشنا می‌شویم که به عقیده ایشان توسط عده کثیری از مردم فراموش شده است: علم محبت الهی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه