قسمت ۳۰ – حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء

Program Picture
قسمت ۳۰ – حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

شمه‌ای از آموزه‌های حکمت خسروانی ایران باستان که در داستان‌های شاهنامه بازتاب یافته عبارتند از اصالت نور، غلبه نور بر ظلمت، فر ایزدی و پرتو و استمرار آن، خرد و خردگرایی، تساوی و کرامت انسان‌ها، ترک تقالید و تعصبات، مقام شامخ زن، راست‌گویی مطلق، مذمت خودستائی، غرور و چاپلوسی، نکوهش ایستائی و ستایش نوگرائی و بهار معنوی است . گزیده‌ای از سخنرانی مهندس موژان خادم در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی. بخش اول

news letter image

ثبت نام در خبرنامه