صمیمی‌ترین دوست کودکان جهان

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

صمیمی‌ترین دوست کودکان جهان
۲۱ فروردین ۱۴۰۰

این نامه خطاب به نویسنده‌ای نوشته شده که دست کم صد و شصت اثر برای کودکان در کارنامه خود دارد. کسی که روز تولدش به عنوان روز جهانی کودک نام‌گذاری شده و به حق می‌توان او را پدر داستان‌نویسی کودکان نامید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه