قسمت دوم
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

خانم جان و صنم بیگم به مرور خاطرات از میهمان جدیدشان مشغولند. خانم جان بسیار ناراحت است و خود را سرزنش می‌کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه