ایران عصر قاجار – بخش ۲

Program Picture
ایران عصر قاجار – بخش ۲
آذر ۲۰, ۱۴۰۰

مسئله تحول فکری که ابتدا با بابیه پیدا شد دوام پیدا کرد و هر چقدر ایران بیشتر در پایان قرن ۱۹ خود را برابر غرب دید.
گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه