قسمت ۲-۴ – عبدالبهاء، سرمشقی برای ما

Program Picture
قسمت ۲-۴ – عبدالبهاء، سرمشقی برای ما
آبان ۸, ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء مروج صلح عمومی، یگانگی نوع انسان و ترویج همکاری و تعاضد عمومی بودند. زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشان در تحت همه شرایط نمونه درخشان یگانگی نوع انسان بود و می‌تواند سرمشق موثری برای همه ما باشد. گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری درسی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش دوم و پایانی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه