قسمت -۲-۱۱ – اهمیت آستانه در ادبیات زنان

Program Picture
قسمت -۲-۱۱ – اهمیت آستانه در ادبیات زنان
دی ۴, ۱۴۰۰

اغراق نیست اگر ادعا کنیم که سازماندهی فضا و دسترسی به حیطه‌های عمومی بن مایه ادبیات زنان در ایران است.
گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش دوم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه