قسمت ۲ – ویژگی‌‌ها و معیارهای شریک زندگی (بخش دوم)

اتاق مشاوره
قسمت ۲ – ویژگی‌‌ها و معیارهای شریک زندگی (بخش دوم)
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
در ادامه‌ اتاق مشاوره‌ هفته‌ی قبل، داستان این قسمت مربوط است به دختری ۲۶ ساله که مطمئن نیست شریک آینده‌ زندگی‌اش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه